Technológie a služby

Priemyselný Desabb

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody Stĺpcovými filtrami - pre veľkoprietokové a priemyselné aplikácie

Priemyselné filtre Desabb - k odstráneniu jemného piesku, blata, ílov, koloidných látok - zakalenia vody

DESABB 1400 s motýlikovými klapkami    Voda vo všeobecnosti obsahuje nečistoty ako sú jemný piesok, íl a bahno., a to nie len voda pochádzajúca zo súkromných zdrojov (napríklad zo studní), ale i voda z vodovodného radu. Aby sme ochránili vodovodné zariadenia (ventily, tlakové relé, kohúty, kotle, výmenníky a pod.) je potrebné vykonať filtráciu vody ihneď na vstupe vody do vodovodného zariadenia a odstrániť tak uvedené nečistoty. 

    V prípade, ak sa vo vode vyskytuje len piesok, alebo pevné teleiska v malom množstve, používajú sa normálne filtre s filtračnou vložkou. Niekedy však zakalenie vody spôsobujú íly a koloidné látky. V takom prípade je nevyhnutné zaradiť niekoľkovrstvé filtre s kremíkovým pieskom o rôznej veľkosti zŕn, ktoré sú schopné upraviť väčší rozsah znečistenia - napr. priemyselné filtre DESABB.

    V niektorých prípadoch (ak je vysoká hodnota zakalenia a vysoká prítomnosť určitých koloidných látok, či pevných teliesok vo vode) je potrebné nainštalovať automatický dávkovač DOSMATIC, ktorý dodáva do vody flokulačné činidlo (síran hlinitý, chlorid železitý) umožňujúce zrážanie nečistôt do vločiek a ich následné zachytávanie. Tým je dosahovaná vysoká výkonnosť filtra a tiež redukcia množenia baktérií. Pokiaľ voda okrem ílu, bahna a pod. obsahuje i železo a horčík, je možné tento problém riešiť filtrom DESABB po predbežnej technickej konzultácii.

    Priemyselné filtre DESABB sú vyrobené z kvalitného kovu s vnútornou antikoróznou úpravou pre pitnú vodu. Preplachovanie je vykonávané automaticky. Rozvodový systém je zložený z dosky s difúzormi. Až po typ DESABB 1200 je hydraulická zostava vybavená hydropneumatickými ventilmi, u ďalších typov motýlikovými ventilmi.

Informácie k priemyselným filtrom Deferr

PRIEMYSELNÝ DESABB Priemyselné filtre DESABB odstránenie piesku, blata, ílu, zákalov - prospekt otvor/stiahni
INŠTALÁCIA Inštalačná schéma k montáži priemyselných filtrov typového radu Desabb otvor/stiahni
CENNÍK Cenu priemyselných filtrov Desabb Vám rýchlo zašleme na základe konkrétneho dopytu  
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt priemyselných stĺpcových filtrov GEL otvor/stiahni

 Priemyselné filtre Desabb a príslušenstvo k nim uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógu ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme po vopred predkonzultovanej a dohodnutej cene na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky priemyselnej aplikácie technológie pre odstránenie piesku, blata, ílov a nadmerného zakalenia z vody včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o stĺpcových filtroch Desabb - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky stĺpcových filtrov Desabb
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34