Technológie a služby

Dávkovanie

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava vody dávkovaním (látkami upravujúcimi jej kvalitu)

    Voda, ktorá sa používa pre potravinárske účely - pitná voda obsahuje určité množstvo rozpustených solí, vápnika a horčíka, ktoré dotvárajú tvrdosť vody. Ohrevom vody sa jej tvrdosť chemickou reakciou uhličitanu vápenatého a kysličníka uhličitého formuje. Uhličitan vápenatý je nerozpustný, zráža vápnik a ten tvorí inkrustácie tepelných zariadení a výmenníkov, zatiaľ čo kysličník uhličitý podporuje koróziu. Preto je potrebné pri používaní  tvrdej vody preventívne inštalovať proporcionálne dávkovače zabraňujúce vzniku kotlového kameňa a korózii. Dávkovače samočinne proporcionálne dávkujú do vody potravinársky polyfosfát (4 p.p.m.), ktorý nemení charakter pitnej vody a jej prímesi sa udržiavajú trvalo rozpustené.

    Voda z mestského radu, alebo zo studní pre priemyselné využitie mnohokrát vykazuje nežiadúce prímesi baktérií, alebo rias, kyslosť, zásaditosť, vysokú tvrdosť a t.ď. Preto je v takých prípadoch potrebné nainštalovať zariadenia - dávkovacie čerpadlá, ktoré dodávajú presným dávkovaním vhodné prípravky pre úpravu vody.

    Pre úpravu vody realizovanú pomocou proporcionálnych dávkovačov a dávkovacích čerpadiel je určená široká škála náplní. Druh náplne je závislý na tom, pre aké účely potrebujeme vodu upraviť. 

Proporcionálne dávkovače GEL

Dávkovacie čerpadlo so zásobníkom dávkovanej látky

Rôzne náplne dávkovačov a čerpadiel

Dávkovanie

    Pre riešenie problematiky dávkovania ponúkame tri rozsiahle skupiny výrobkov GEL  :

bullet

PROPORCIONÁLNE DÁVKOVAČE - zariadenia, ktoré samočinne proporcionálne dávkujú do vody prípravky proti korózii a tvorbe vodného kameňa

bullet

DÁVKOVACIE ČERPADLÁ - s konštantným, alebo regulovateľným dávkovaním pre rozmanité účely (domácnosti, reštaurácie, priemysel). Všetky zariadenia sú dodávané samostatne, alebo spolu s nádržami pre dávkované látky

bullet

NÁPLNE DO DÁVKOVAČOV A ČERPADIEL - t.j. ochranné prípravky proti korózii a vodnému kameňu určené pre sanitárne a vodné systémy, prípravky pre dezinfekciu vody, pre odstránenie vodných rias pre technické účely a pod.  

Podrobné informácie o dávkovaní

Proporcionálne dávkovače Dávkovače proti inkrustácii a korózii kotlov, výmenníkov, vodovodných zariadení a.p. otvor
Dávkovacie čerpadlá Dávkovacie čerpadlá pre dávkovanie prípravkov k úprave vody otvor
Náplne Náplne do dávkovačov a dávkov. čerpadiel, prostriedky ochrany zariadení a úpravy vody otvor
 
PROSPEKT Súhrnný prospekt problematiky dávkovania GEL otvor/stiahni
CENNÍK Orientačný cenník proporcionálnych dávkovačov, dávkovacích čerpadiel, príslušenstva a náplní  (ceny bez DPH, dopravy, montáže) otvor/stiahni

     Proporcionálne dávkovače, dávkovacie čerpadlá a príslušenstvo k nim, ako aj náplne uvedené v tejto informácii Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke katalógové čísla objednávaného tovaru a počet kusov. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe.

  2. Ak dodávku zariadení vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej montáže) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach dodávky technológie dávkovania včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o dávkovaní. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky zariadení pre dávkovanie a príslušenstva
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34