Technológie a služby

Pump RD

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Malé kompaktné čerpacie stanice pre rodinné domy
     

Pomerne časté sú situácie, kedy sa rodinný dom a jeho kanalizácia nachádza pod úrovňou verejnej kanalizačnej siete, alebo pri vysokej úrovni spodnej vody nie je možné odviesť občasné prívalové dažďové vody do dažďovej kanalizácie, prípadne vyčistené splaškové vody z malej domovej čistiarne odpadových vôd nie je možné z priestorových, prípadne iných dôvodov vypúšťať gravitačne.

    Tieto situácie je možné pomerne jednoducho, cenovo prijateľne a užívateľsky pohodlne riešiť využitím malých typových samonosných kompaktných plastových čerpacích staníc (šácht) určených pre individuálne využitie v rodinných domoch, prípadne malých občianskych stavbách.

    Čerpacie stanice sú dodávané ako kompaktné kusové vodohospodárske výrobky (KVV), t.j. po ich inštalácii do pripravenej stavebnej jamy nie sú potrebné ďalšie investičné náklady.

 

Typ stanice Určenie Popis-výbava-výkon Cena €.bez DPH
AS-PUMP E 800/1000 compact 5 rodinný dom s 1-5 ekvivalentnými obyvateľmi (EO) Samonosná čerpacia šachta vybavená jedným 1f čerpadlom s rezacím zariadením , uzatváracím ventilom, guľovou spätnou klapkou, vtok DN 100, výtlak DN 50, včítane elektrorozvádzača so stojanom a plavákového spínača. Výkon: 7,2 m3/hod ....10 m

1 970,-

AS-PUMP E 800/1000 compact 10 rodinný dom s 5-10 ekvivalentnými obyvateľmi (EO) Samonosná čerpacia šachta vybavená dvomi 1f čerpadlami s rezacím zariadením , uzatváracími ventilmi, guľovými spätnými klapkami, vtok DN 100, výtlak DN 63, včítane elektrorozvádzača so stojanom a plavákových spínačov. Výkon: 14,4 m3/hod ....10 m

2 960,-

AS-pump E - schéma Ďalšie informácie o inštalácii, technických a obchodných podmienkach dodávky na vyžiadanie.
Dotazník pre návrh čerpacej stanice Tu

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o šachtách a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34