Technológie a služby

Čerpacie šachty

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Dotazník pre návrh čerpacej stanice (šachty)
Vstupné hodnoty
- charakter čerpaného média vody splaškové     vody dažďové    usadené kaly   iné kvapalné médium
- nátok na čerpaciu stanicu (l/s) - alebo počet užívateľov - EO 
- max. množstvo čerpanej vody (litrov/deň ) - min. množstvo čerpanej vody (litrov/deň)
 
 
:- výška terénu - A - výška výtlaku - najvyšší bod (m) - B
 - hĺbka vtoku do šachty od terénu - C - dĺžka výtlaku (m) - D
 - priemer tlakového potrubia - ØE
 

 

 
Výskyt spodnej vody
- áno - nie
Počet vtokov do stanice:
Charakter vtokov vtok 1 vtok 2 vtok 3
- materiál: plast
           KG plast
           kamenina
           železobetón
           liatina
- priemer potrubia DN:
  
Vybavenie čerpacích staníc
- požadovaný počet čerpadiel v šachte
- elektr. rozvádzač: áno nie
                             
 
Informácie o stavbe
- adresa:
- druh objektu:
- predpokladaný termín realizácie stavby:
- projektant stanice (ak je známy):
 
Pokiaľ máte k dispozícii projektovú dokumentáciu z projektu, zašlite nám ju, pomôžete nám rýchlejšie navrhnúť vhodnú čerpaciu stanicu.
 
Vyžiadanie materiálov - Prosím o zaslanie týchto materiálov:
- prospekt
- cenník
- projekčné a instalačné podklady
- prehlásenie o zhode
- certifikát akosti
 
Záujemca:
Názov firmy:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel., Fax:
E-mail: (povinný údaj)
 

 

 Obratom Vám vypracujeme návrh riešenia a odošleme požadované materiály

*Vyplnený dotazník odošlite elektronickou poštou, alebo zašlite faxom, prípadne poštovou službou na našu adresu. Po zaregistrovaní informácií Vás budeme neodkladne kontaktovať, upresníme informácie o Vašich požiadavkách a podmienkach. Návrh riešenia, naše ďalšie návrhy a ponuky Vám doručíme v dohodnutom termíne.  

FONHIT, spol. s r.o., Popradská 66, 040 11 Košice
tel./fax : 055/ 6450951    

Späť na hlavnú stránku

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34