Technológie a služby

Odlučovače

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Odlučovače ľahkých kvapalín AS-TOP

Odlučovače ľahkých kvapalín AS-TOP sú určené pre zachytenie a odlúčenie voľných ľahkých kvapalín (hlavne ropných látok) zo znečistených vôd. Slúžia k čisteniu odpadových vôd (prevažne dažďových) z priemyselných prevádzok, mechanizačných stredísk, odstavných a parkovacích plôch, umývacích rámp, stavebných dvorov a pod., skrátka všade tam, kde dochádza k odkvapom ľahkých kvapalín (LK) alebo by mohlo dôjsť k väčšiemu úniku LK do povrchových vôd. Do plastových odlučovačov AS-TOP je možné privádzať vody s voľnými LK o hustote do 950 kg/m3, ktoré sú nerozpustné a nezmydlovateľné (napr. nafta, topné oleje, oleje minerálneho pôvodu) s vylúčením mazacích tukov, olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu. Odlučovače v plastovej nádrži nemožno použiť k odlučovaniu LK s bodom vzplanutia do 55 oC. (benzín, letecký petrolej a pod.)

Odlučovače AS-TOP sú navrhnuté a vyrábané v súlade s požiadavkami návrhu európskych noriem prEN 858-1 a prEN 858-2. Podľa požiadaviek na účinnosť odlučovania zodpovedajú triede "I" t.j. do 5 mg/l zbytkových NEL na odtoku. Sorpčný stupeň pre filtračnú rýchlosť : v = 0,01 - 0,02 m/s so stupňom plnenia: 65 kg/m. Sú vybavené koalescenčnými filtrami zo špeciálnej PUR peny, ktoré sú osadené v ľahko vyberateľných košoch z nerezovej ocele. Kompletný odlučovač ako kontajnerové zariadenie pozostáva z celoplastovej nádrže, ktorá je rozdelená vnútornými priečkami na jednotlivé funkčné priestory.

Typy odlučovačov AS-TOP

bullet

AS - TOP DF/r    určený pre veľké plochy s relatívne nízko zaťažovanými vodami so štandardnými požiadavkami na výstupnú koncentráciu NEL do 5 mg/l. (parkoviská pre osobné autá, odstavné plochy pred nákupnými centrami a podobne.) Technologická zostava: - sedimentácia - koalescencia -

bullet

AS - TOP DF/r S určený pre veľké plochy s relatívne nízko zaťažovanými vodami so sprísnenými požiadavkami na výstupnú koncentráciu NEL do 0,2 - 0,5 mg/l. (parkoviská pre osobné autá, odstavné plochy pred nákupnými centrami a podobne.) Technologická zostava: - sedimentácia - koalescencia - sorpcia -

bullet

AS - TOP DF    určený pre nízko zaťažované vody so štandardnými požiadavkami na výstupnú koncentráciu NEL do 5 mg/l. (parkoviská pre osobné a nákladné autá, odstavné plochy pred nákupnými centrami, diaľničná sieť a podobne.) Technologická zostava: - sedimentácia - koalescencia -

bullet

AS - TOP DFS určený pre nízko zaťažované vody so sprísnenými požiadavkami na výstupnú koncentráciu NEL do 0,2 - 0,5 mg/l. (parkoviská pre osobné a nákladné autá, odstavné plochy pred nákupnými centrami, diaľničná sieť a podobne.) Technologická zostava: - sedimentácia - koalescencia - sorpcia -

bullet

AS - TOP P určený pre vysoko zaťažované vody so štandardnými požiadavkami na výstupnú koncentráciu NEL do 5 mg/l. (parkoviská pre nákladné autá, priemyselné plochy, prístavy, železnice, sklady, elektrárne ...) Technologická zostava: - sedimentácia - koalescencia -

bullet

AS TOP PS určený pre vysoko zaťažované vody so štandardnými požiadavkami na výstupnú koncentráciu NEL do 0,2 - 0,5 mg/l. (parkoviská pre nákladné autá, priemyselné plochy, prístavy, železnice, sklady, elektrárne ...) Technologická zostava: - sedimentácia - koalescencia - sorpcia -

CERTIFIKÁT PREUKÁZANIA ZHODY : č. A10.0/00/0142/C/C03. 

ROZHODNUTIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR č. 59/99 - SOZO / ŠZU SR

Technické informácie a cenník odlučovačov AS-TOP

AS -TOP DF/r  - určený pre veľké plochy - nízko zaťažované vody (výstupná koncentrácia NEL 1 - 5 mg/l)

Typ AS-TOP

Prietok max. (litr./s)

Odvodnená plocha(m2)

Vonkajšie rozmery nádrží dĺžka x šírka x hĺbka v mm

Výška vtoku Vv (mm)

Výška odtoku Vo (mm)

DN

Hmotnosť (kg)

Cena samonosnej verzie bez DPH  €

Cena verzie pre obetónovanie bez DPH €

6 DF/r

6

500

2000

1000

1520

1200

1100

150

100

2 890,-

2 430,-

10 DF/r

10

830

2500

1000

1520

1200

1100

150

150

3 490,-

2 960,-

15 DF/r

15

1250

2500

1000

2300

1800

1700

200

450

3 860,-

3 160,-.

20 DF/r

20

1700

3160

1000

2300

1950

1850

250

580

4 250,-

3 320,-

30 DF/r

30

2500

3160

1500

2300

1950

1850

250

600

5 850,-

3 990,-

40 DF/r

40

3500

4160

1500

2300

1950

1850

300

1000

7 440,-

5 830,-

50 DF/r

50

4150

4660

1500

2300

1800

1700

300

1100

8 340,-

6 280,-

65 DF/r

65

5400

5160

1500

2300

1800

1700

300

1150

9 200,-

7 240,-

80 DF/r

80

6650

5660

1500

2300

1800

1700

300

1300

9 740,-

8 240,-

100 DF/r

100

8300

5160

2000

2300

1800

1700

400

1400

10 260,-

8 800,-

125 DF/r

125

10400

6160

2000

2300

1800

1700

400

1550

11 860,-

10 460,-

150 DF/r

150

13300

6500

2160

2300

1800

1700

500

1700

14 080,-

12 420,-

200 DF/r

200

16600

7160

2000

2300

1800

1700

500

1800

15 740,-

13 220,-

250 DF/r

250

20800

7500

2160

2300

1800

1700

500

1950

16 670,-

14 150,-

AS - TOP DF/r S - určený pre veľké plochy - nízko zaťažované vody (výstupná koncentrácia NEL 0,1 - 0,5 mg/l)

Typ AS-TOP

Prietok max. (litr./s)

Odvodnená plocha(m2)

Vonkajšie rozmery nádrží dĺžka x šírka x hĺbka v mm

Výška vtoku Vv (mm)

Výška odtoku Vo (mm)

DN

Hmotnosť (kg)

Cena samonosnej verzie bez DPH  €

Cena verzie pre obetónovanie bez DPH €

6 DF/r S

6

500

2600

1000

2020

1700

1500

150

520

4 350,-

 3 660,-

10 DF/rS

10

830

3000

1000

2020

1700

1500

150

580

5 220,-

 4 490,-

15 DF/r S

15

1250

3500

1000

2300

1800

1600

200

650

5 810,-

 4 890,-

20 DF/r S

20

1700

4160

1000

2300

1950

1750

200

900

6 410,-

 5 320,-

30 DF/r S

30

2500

4160

1500

2300

1950

1750

250

1100

9 400,-

 7 470,-

40 DF/r S

40

3500

6160

1500

2300

1800

1600

300

1300

12 580,-

 9 970,-

50 DF/r S

50

4150

6660

1500

2300

1800

1600

300

1400

13 980,-

 11 090,-

65 DF/r S

65

5400

7160

1500

2300

1800

1600

300

1550

15 270,-

 12 120,-

80 DF/r S

80

6650

7820

1500

2300

1800

1600

300

1700

15 970,-

 12 550,-

100 DF/r S

100

8300

6150

2000

2300

1800

1600

400

1500

16 240,-

12 790,-

125 DF/r S

125

10400

7160

2000

2300

1800

1600

400

1780

18 030,-

 14 450,-

150 DF/r S

150

13300

8500

2160

2300

1800

1600

500

2300

22 150,-

 18 430,-

200 DF/r S

200

16600

9320

2000

2300

1800

1600

500

2600

24 970,-

 19 590,-

250 DF/r S

250

20800

9500

2160

2300

1800

1600

500

3100

26 790,-

 21 090,-

AS -TOP DF - určený pre štandardné plochy - nízko zaťažované vody (výstupná koncentrácia NEL 1 - 5 mg/l)

Typ AS-TOP

Prietok max. (litr./s)

Odvodnená plocha(m2)

Vonkajšie rozmery nádrží dĺžka x šírka x hĺbka v mm

Výška vtoku Vv (mm)

Výška odtoku Vo (mm)

DN

Hmotnosť (kg)

Cena samonosnej verzie bez DPH  €

Cena verzie pre obetónovanie bez DPH €

3 DF

3

250

2000

1000

1520

1200

1100

150

100

2 890,-

2 200,-

6 DF

6

500

2500

1000

1520

1200

1100

150

150

3 490,-

2 690,-

10 DF

10

830

3160

1000

2300

1950

1850

200

580

4 250,-

3 030,-

15 DF

15

1250

3160

1500

2300

1950

1850

250

600

5 850,-

3 620,-

20 DF

20

1700

4160

1500

2300

1950

1850

250

1000

7 440,-

5 320,-

30 DF

30

2500

5160

1500

2300

1800

1700

250

1150

9 200,-

6 580,-

50 DF

50

4150

5160

2000

2300

1800

1700

300

1400

10 260,-

7 970,-

65 DF

65

5400

6160

2000

2300

1800

1700

300

1550

11 860,-

9 500,-

80 DF

80

6650

6500

2160

2300

1800

1700

300

1700

14 090,-

11 290,-

100 DF

100

8300

7160

2000

2300

1800

1700

400

1800

15 740,-

11 990,-

125 DF

125

10400

7500

2160

2300

1800

1700

400

1950

16 670,-

12 850,-

AS - TOP DFS - určený pre štandardné plochy - nízko zaťažované vody (výstupná koncentrácia NEL 0,1 - 0,5 mg/l)

Typ AS-TOP

Prietok max. (litr./s)

Odvodnená plocha(m2)

Vonkajšie rozmery nádrží dĺžka x šírka x hĺbka v mm

Výška vtoku Vv (mm)

Výška odtoku Vo (mm)

DN

Hmotnosť (kg)

Cena samonosnej verzie bez DPH  €

Cena verzie pre obetónovanie bez DPH €

3 DFS

3

250

2600

1000

2020

1700

1500

150

520

4 350,-

 3 320,-

6 DFS

6

500

3000

1000

2020

1700

1500

150

580

5 220,-

 4 020,-

10 DFS

10

830

4160

1000

2300

1950

1750

200

900

6 410,-

4 820,-

15 DFS

15

1250

4160

1500

2300

1950

1750

250

1100

9 400,-

6 710,-

20 DFS

20

1700

6160

1500

2300

1800

1600

250

1400

12 590,-

8 970,-

30 DFS

30

2500

7160

1500

2300

1800

1600

250

1550

15 270,-

10 930,-

50 DFS

50

4150

6160

2000

2300

1800

1600

300

1600

16 240,-

11 590,-

65 DFS

65

5400

7160

2000

2300

1800

1600

300

1780

18 030,-

13 050,-

80 DFS

80

6650

8500

2160

2300

1800

1600

300

2300

22 150,-

16 700,-

100 DFS

100

8300

9320

2000

2300

1800

1600

400

2600

24 970,-

17 800,-

125 DFS

125

10400

9500

2160

2300

1800

1600

400

3100

26 790,-

19 130,-

AS - TOP P - určený pre štandardné plochy -  vysoko zaťažované vody (výstupná koncentrácia NEL 1 - 5 mg/l)

Typ AS-TOP

Prietok max. (litr./s)

Odvodnená plocha(m2)

Vonkajšie rozmery nádrží dĺžka x šírka x hĺbka v mm

Výška vtoku Vv (mm)

Výška odtoku Vo (mm)

DN

Hmotnosť (kg)

Cena samonosnej verzie bez DPH  €

Cena verzie pre obetónovanie bez DPH €

1,5 P

2

170

2000

1000

2020

1700

1600

100

380

2 860,-

2 050,-

3 P

3

250

3000

1000

2020

1700

1600

150

480

3 490,-

2 490,-

6 P

6

500

3160

1000

2080

1700

1600

150

580

4 520,-

3 390,-

10 P

10

830

4160

1000

2080

1650

1550

200

790

5 850,-

4 350,-

15 P

15

1250

4160

1500

2300

1950

1850

250

980

9 500,-

6 880,-

20 P

20

1700

4160

2000

2300

1950

1850

250

1200

12 190,-

8 700,-

30 P

30

2500

5160

2000

2300

1950

1850

250

1350

15 610,-

11 760,-

AS -TOP PS - určený pre štandardné plochy -  vysoko zaťažované vody (výstupná koncentrácia NEL 0,1 - 0,5 mg/l)

Typ AS-TOP

Prietok max. (litr./s)

Odvodnená plocha(m2)

Vonkajšie rozmery nádrží dĺžka x šírka x hĺbka v mm

Výška vtoku Vv (mm)

Výška odtoku Vo (mm)

DN

Hmotnosť (kg)

Cena samonosnej verzie bez DPH  €

Cena verzie pre obetónovanie bez DPH €

1,5 PS

1,5

170

2500

1000

2020

1700

1500

100

520

4 450,-

3 220,-

3 PS

3

250

3500

1000

2020

1700

1500

150

680

5 350,-

3 960,-

6 PS

6

500

4160

1000

2080

1700

1500

150

830

7 470,-

5 650,-

10 PS

10

830

5160

1000

2080

1650

1450

200

1100

9 960,-

6 980,-

15 PS

15

1250

5160

1500

2300

1950

1750

250

1560

13 450,-

9 960,-

20 PS

20

1700

6160

2000

2300

1950

1750

250

1980

18 290,-

13 280,-

30 PS

30

2500

7160

2000

2300

1950

1750

250

2150

23 010,-

17 070,-

AS -TOP mini a mobil - najmenšie a mobiné odlučovače ropných látok

Typ AS-TOP

Prietok max. (litr./s)

Odvodnená plocha(m2)

Vonkajšie rozmery nádrží dĺžka x šírka x hĺbka v mm

Výška vtoku Vv (mm)

Výška odtoku Vo (mm)

DN

Hmotnosť (kg)

Cena samonosnej verzie bez DPH  €

Cena verzie pre obetónovanie bez DPH €

Mini

0,5

40

800

800

1000

600

500

100

60

800,-

-

Mobil

0,5

-

1350

750

1150

1000

950

100

80

1 370,-

-

Schéma osadenia odlučovačov  Schéma osadenia odlučovačov

Dotazník pre návrh odlučovača Tu

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o odlučovačoch a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otzku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34