Technológie a služby

Odlučovače

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

 

Dotazník pre návrh odlučovača ľahkých kvapalín
Požadovaný typ odlučovača    (ak je známy):
 
Vstupné hodnoty
- nátok na odlučovač (l/s):
 
Výskyt spodnej vody v mieste inštalácie odlučovača
- áno
- nie
 
Materiál pripojovacieho potrubia vtok odtok
plast
KG plast
kamenina
železobetón
oceľ
 
Veľkosť pripojovacieho potrubia
- vtok DN:
- odtok DN:
 
Požadované výstupné parametre - ak sú špeciálne požiadavky úradu životného prostredia
- koncentrácia ľahkých kvapalín (mg/l):
 
Údaje o stavbe
- adresa:
- druh objektu:
- predpokladaný termín realizácie stavby:
- projektant odlučovača (ak je známy):
 
Pokiaľ máte k dispozícii projektovú dokumenáciu z projektu, zašlite nám ju, pomôžete nám rýchlejšie navrhnúť vhodný odlučovač.
 
Vyžiadanie materiálov - Prosím o zaslanie týchto materiálov:
- prospekt
- cenník
- projekčné a instalačné podklady
- prehlásenie o zhode
- certifikát akosti

 

Záujemca:
Názov firmy:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel., Fax:
E-mail: (povinný údaj)
 

Obratom Vám vypracujeme návrh riešenia a odošleme požadované materiály

FONHIT, spol. s r.o., Popradská 66, 040 11 Košice
tel./fax : 055/ 6450951 

Späť na hlavnú stránku

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34