Technológie a služby

AS - Krecht

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Tunelový odvodňovací a vsakovací systém AS – KRECHT

Systém na vsakovanie dažďovej vody zo striech, spevnených plôch a povrchov do podložia

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie : TEST

Do vsakovacieho systému je možné odviesť i vyčistenú vodu z domovej biologickej čistiarne v prípade, ak nablízku nie je vhodný recipient. Návrh jednoduchého vsakovacieho systému : Tu

    AS KRECHT je akumulačný a vsakovací systém tunelového tvaru, skladajúci sa z ľahkej, plastovej, polkruhovej schránky (schránok) uzavretej z oboch strán plastovými čelami. Tým je vytvorený podzemný priestor o veľkej objemovej kapacite vhodný pre akumuláciu a postupné vsakovanie dažďových vôd zo striech budov, spevnených plôch a povrchov do pôdy. Polkruhové tunelové schránky AS KRECHT majú 100 %-nú zásobnú kapacitu. V porovnaní so vsakovacími systémami naplnenými štrkom, alebo drveným kameňom tento systém predstavuje úsporu viac ako 2/3 objemu výkopov. Akumulovaná dažďová voda môže voľne prenikať do podložia dnom a otvormi na bokoch plastovej tunelovej schránky systému. Obe čelá tunelovej schránky sú prispôsobené pre napojenie prítokového potrubia a je možné ich prispôsobiť pre potrubia do priemeru DN 300. Len s tromi komponentami (vstupné čelo, stredový blok a koncové čelo) je možné postaviť stabilný a rozsiahly systém s minimálnymi stavebnými, dopravnými a montážnymi nákladmi.

Zložený vsakovací systém

AS - Krecht, základný modul

Výhody systému AS KRECHT

bullet

·     efektívnosť výstavby, výborný ekonomický prínos

bullet

·     minimálne inštalačné náklady

bullet

·     minimálne dopravné náklady – min. prepravnej plochy

bullet

·     pevnosť a únosnosť pri zaťažení pojazdom

bullet

·     100%-né využitie akumulačného priestoru

bullet

·     jednoduchá a rýchla montáž

bullet

·     možnosť spájania tunelov do veľkých celkov

bullet

·     dlhodobá životnosť materiálu – HDPE

bullet

·     výnimočná ľahkosť a prenosnosť

 

Technické informácie : Materiál: Polyetylén (HDPE)

 AS KRECHT - T 1600 stredový tunel  AS KRECHT - T 100 SE/ 100 E vstupné a ukončovacie čelo
bullet

rozmery: 2,3 x 1,3 x 0,81 m (D x Š x V)

bullet

efektívna dĺžka: 2,25 m

bullet

hmotnosť: 40 kg

bullet

objem (čistý): 1600 litrov

bullet

Rozmery: 0,48 x 1,3 x 0,78 m (D x Š x V)

bullet

Efektívna dĺžka: 0,44 m

bullet

Hmotnosť: 8 kg

 

Mechanické vlastnosti :  Únosnosť pri minimálnej výške nadložia

bullet

Osadenie v pojazde pre osobné automobily = 5 kN/m2  krytie min. 0,5 m (ekvivalent 3 ton. automobilu)

bullet

Osadenie v pojazde pre nákladné automobily = 16,7 kN/m2  krytie min. 0,8 m (ekvivalent 30 ton. kamiónu)

bullet

Zaťaženie vyhovujúce DIN1072 v rôzne inštalovaných hĺbkach. Iné zaťaženie možné na objednávku.

Zložený systém pre odvodnenie veľkých plôch

Príklad únosnosti pri pojazde ťažkou technikou

 

Cenník komponentov systému AS KRECHT

Typové označenie

Názov dielu

Cena bez DPH Sk

Cena s DPH Sk

T 100 SE

Vstupné čelo

3 000,-

3 570,-

T 1600

Stredový tunel

9 600,-

11 424,-

T 100 E

Ukončovacie čelo

3 000,-

3 570,-

  Kompletný návrh technického riešenia (podľa Vašich predstáv, požiadaviek, podmienok) a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o vsakovacích systémoch
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34