Technológie a služby

Vsakovanie vody z ČOV

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Systémy vsakovania vyčistenej vody z ČOV do podložia

Výkop jamy pre uloženie vsakovacieho systému

Uložený vsakovací systém

Vsakovací systém pre biologické čističky

LEGENDA


1. Vývod z plnobiologickej domovej čističky
2. Odberná šachta s možným dodatočným filtrom
3. GRAF - vsakovací systém
4. Vetrací otvor


     Stavebník vlastniaci malú domovú biologickú čistiareň splaškových odpadových vôd, v ktorej blízkosti nie je vodný tok, kde by mohol po biologickom stupni vyčistené vody zaústiť, môže v zmysle STN 75 6402 a na základe nariadenia vlády SR č.491/2002 Zb.zákonov, v závislosti od miestnych podmienok odpadovú vodu likvidovať vsakovaním. Je to možné iba v miestach, kde nie sú ohrozené zdroje vody určené na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, kde podložie svojím zložením vyhovuje ( koeficient vsakovateľnosti zeminy je v rozmedzí 10-3 až 10-6 m/sec.) a ak parametre vyčistenej vody vyhovujú požiadavkám prílohy 3 horeuvedeného zákona 491/2002.

Účel použitia - prídavný systém k plnobiologickým domovým čističkám (č.biodiskové, č.s prevzdušňovaním...) pre podpovrchové plošné vsakovanie odpadových vôd.
Dimenzovanie : cca 1m2 vsakovacej plochy na obyvateľa podľa DIN 4261 časť 1.

Argumenty :

bullet

obal - geotextília má dodatočné filtračné účinky a garantuje dlhotrvajúcu funkciu systému

bullet

zabudovanie iba 200 mm pod vývod z čističky

bullet

vysoký dodatkovo využiteľný objem - až 1200 litrov

bullet

členitý povrch blokov a povrch PE geotextílie ponúkajú dodatočnú štruktúru pre hromadenie baktérii a mikroorganizmov. Takýto povrch v spolupráci s vetracím otvorom podporuje prídavné anaeróbne a aeróbne čistiace procesy.

bullet

malé nároky na plochu, rozmery : Š 1,20 x D 2,40 x V 0,42 m

bullet

nízke náklady na výkopové práce, ľahká a jednoduchá montáž

bullet

žiadne montážne chyby - už hotový systém

bullet

na objednávku príslušenstvo : odberná šachta pre odber vzoriek a prídavný filter.

bullet

pre vyššie prítoky možnosť rozšírenia pridaním ďaľších blokov (viď cenník).

Cenník vsakovacej techniky pre malé biologické čističky :

GRAF Blok - kompletná sada - skladá sa z GRAF blokov, spojovacích elementov, koncového odvzdušnenia DN 100 a Tex 200 geotextílie.

Pre umiestnenie do zeleného pásu.  Do pojazdovej plochy pre osobné autá (prekrytie zeminou  min. 500 mm, max. hĺbka zabudovania 1800 mm)

Obj. číslo Objem litrov Počet blokov Dĺžka mm Šírka mm Výška mm Cena € bez DPH
360120 600 2 2400 600 420 222,-
360121 1200 4 2400 1200 420 420,-
360122 1800 6 3600 1200 420 600,-

 

Pre umiestnenie do pojazdovej plochy pre nákladné autá (prekrytie zeminou  min. 800 mm, max. hĺbka zabudovania 2650 mm)

Obj. číslo Objem litrov Počet blokov Dĺžka mm Šírka mm Výška mm Cena € bez DPH
360101 600 2 2400 600 420 240,-
360102 1200 4 2400 1200 420 450,-
360100 1800 6 3600 1200 420 650,-

Príslušenstvo - napríklad externý usadzovací filter a nadstavce - na vyžiadanie.

 * Ceny sú orientačné, bez DPH a dopravy.

Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie : TEST

Kompletný návrh technického riešenia vsakovania dažďových, alebo prečistených vôd z ČOV  (podľa Vašich predstáv, požiadaviek, podmienok) a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o vsakovacích systémoch pre ČOV
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34