Technológie a služby

Quins DS

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Kompaktný rad čistiarní priemyselných odpadových vôd

    Čistiarne priemyselných odpadových vôd QUINS typového radu DS sú kompaktné zariadenia určené na sorpčne - deemulgačné diskontinuálne čistenie odpadových vôd znečistených predovšetkým emulgovanými ropnými látkami, organickými polymérmi, ťažkými kovmi, sklenenými obrusmi a podobne. Zariadenia vynikajú malými rozmermi, vysokou flexibilitou prevádzky a sú vhodné predovšetkým k likvidácii vôd so značne vysokým a časovo premenlivým znečistením. Medzi hlavné oblasti priemyslu v ktorých sú čistiarne nasadzované patria :

ČOV DS 08a

Oblasť využitia:
bullet

automobilové opravovne

bullet

autoumyvárne

bullet

umývanie strojov, prístrojov, zariadení v strojárenstve

bullet

priemyslové odmasťovanie

bullet

lakovne

bullet

galvanizovne

bullet

sklárske prevádzky 

Účinnosť:
bullet

ropné látky ...... 2500 mg/l.....99,5 %

bullet

nerozp.látky..... 2000 mg/l.....95,0 %

bullet

ťažké kovy ............1 mg/l......99,0 %

Detail ČOV DS

    Čistiarne sú vyrobené z polypropylénu, čím je zabezpečená vysoká odolnosť proti korózii. Reakčné nádrže sú podľa potreby osadené operačnými čerpadlami, miešadlami, ventilovou súpravou, elektrickým rozvádzačom a pod. Automaticky pracujúce typy čistiarní sú osadené programovateľným automatom, ktorý zabezpečuje vykonanie čistiacej operácie stlačením jediného tlačidla. Jedna čistiaca operácia trvá u čistiarní radu DS približne 2 - 3,5 hodiny v závislosti na type čistiarne. Pre jednu operáciu je potrebné počítať s cca. 20 minútami práce obsluhy u manuálne (ručne) ovládaných čistiarní a 5 minútami u automaticky ovládaných čistiarní.

Typ ČOV

Kapacita

Čas na 1 operáciu

Rozmery mm

Ovládanie

Orient. cena ČOV Sk bez DPH

Princíp čistenia odpad. vody

DS 05a

0,5 m3/operácia

2 hod.

1500x1200x1200

automatické

205 000,-

   Proces čistenia je založený na deemulgácii nečistôt pôsobením anorganického koagulantu, ich sorpcii bentonitom a následnou neutralizáciou vápenným hydrátom. Bentonitový kal nasýtený kontaminantami sa od vyčistenej vody oddelí sedimentáciou. Likviduje sa podľa charakteru kontaminantov.

DS 08a

0,8 m3/operácia

2 hod.

1600x1200x1200

automatické

250 000,-

DS 1 M

1,1 m3/operácia

2 hod.

1600x1200x1200

ručné

133 000,-

DS 2 M

2,0 m3/operácia

2 hod.

1800x1600x1200

ručné

149 500,-
DS 3 M

3,0 m3/operácia

4 hod.

2400x2000x2400

ručné

565 000,-
DS 1a

1,1 m3/operácia

2 hod.

1600x1200x1200

automatické

233 000,-

DS 2a

2,0 m3/operácia

2 hod.

1800x1600x1200

automatické

266 000,-

DS 3a

3,0 m3/operácia

4 hod.

2400x2000x2400

automatické

na vyžiadanie

 Výhody ČOV  Quins DS: 
bullet

priaznivý  pomer úžitkových vlastností a ceny

bullet

automatický chod s  minimálnymi nárokmi na obsluhu (denná  potreba času 30-60 minút)

bullet

kompaktná konštrukcia  a malé rozmery, celoplastové vyhotovenie

bullet

nízke prevádzkové  náklady, vysoký čistiaci efekt

bullet

možnosť opätovného použitia vyčistenej vody v technologickom procese

bullet

mobilný odvodňovač  kalu

bullet

možnosť manuálneho i automatického ovládania  

bullet

stavebnicový systém prispôsobivosť k rôznym prevádzkovým podmienkam

Čistenie priemyselných odpadových vôd (príklady možných zostáv, odporúčané kapacity, orientačné ceny)

Kapacita

Kompletná cena* dodávky technológie s montážou v Sk bez DPH Odporúčanie
Q =  m3/24hod    
Q =  m3/24hod    
Q =  m3/24hod    
Q =  m3/24hod    

Q =  m3/24hod

   

*V cene je zahrnuté: 1.Sedimentačná (akumulačná nádrž) surovej vody príslušného objemu, 2.ČOV  príslušného typu, 3.Nádrž vyčistenej vody so sorpčným filtrom príslušného typu, 4.Automatická tlaková stanica pre recirkuláciu, 5.Kompletná montáž a osadenie, 6.Uvedenie do prevádzky a zaškolenieobsluhy. 

Príklad zostavy ČOV

Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach DS a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34