Technológie a služby

Quins K1

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Stavebnicový systém prietočnej automatickej ČOV K1

Základný modul K1

Základný modul K1

Rozšírený modul K1

        Stavebnicový systém prietočnej automatickej čistiarne priemyselných odpadových vôd K1 je určený pre množstvo odpadových vôd od 5 m3 do 30 m3  denne. Pozostáva zo štyroch kompaktných monoblokov :

bulletzákladný blok pre deemulgáciu a koaguláciu zložený z prietočného zmiešavača, reaktora, lamelového dosadzováka, zásobníkov a dávkovačov bentonitu, vápenného hydrátu, síranu železitého a organického flokulantu
bulletblok koncovej úpravy pH zložený z reaktora, zásobníka a dávkovača kyseliny sírovej a koncového pieskového filtra s čerpadlom  
bulletblok primárnej redukcie vôd s obsahom šesťmocného chrómu pozostávajúci z reaktora, zásobníkov a dávkovačov kyseliny sírovej a síričitanu sódneho a prečerpávacej šachtice s čerpadlom
bulletblok odvodňovania kalu pozostávajúci z kalojemu, kalolisu s plniacim čerpadlom a kontajnerom na kal a čerpacej šachtice filtrátu s čerpadlom.
 

     Jednotlivé bloky sa zostavujú do technologickej linky podľa aktuálneho zloženia reálnej odpadovej vody - podľa možností sa niektoré bloky zostavy vypúšťajú. Bloky sú vybavené riadiacou jednotkou pre automatickú reguláciu pH, prípadne redox potenciálu a automatické riadenie prevádzky podľa zásoby odpadových vôd. Bežne sú konštruované pre vstup až piatich rozdielnych druhov odpadových vôd (2 druhy oplachov a 3 druhy vyčerpaných pracovných kúpeľov - napr. kyslé, alkalické a chrómové). Podľa aktuálnej potreby je zostava doplňovaná potrebnými retenčnými nádržami pre jednotlivé typy odpadových vôd a ďalšími technologickými prvkami. Riadiace systémy jednotlivých blokov medzi sebou vzájomne komunikujú, takže sa zostava z hľadiska riadenia chová ako kompaktná prietočná automatická linka.

    Čistiarne priemyselných odpadových vôd QUINS typového radu K1 sú kompaktné zariadenia určené na sorpčne - deemulgačné kontinuálne čistenie odpadových vôd znečistených predovšetkým emulgovanými ropnými látkami, organickými polymérmi, ťažkými kovmi, sklenenými obrusmi a podobne. Zariadenia vynikajú malými rozmermi, vysokou flexibilitou prevádzky a sú vhodné predovšetkým k likvidácii vôd so značne vysokým a časovo premenlivým znečistením. Medzi hlavné oblasti priemyslu v ktorých sú čistiarne nasadzované patria :

Detail K1

Oblasť využitia:
bullet

automobilové opravovne

bullet

autoumyvárne

bullet

umývanie strojov, prístrojov, zariadení v strojárenstve

bullet

priemyslové odmasťovanie

bullet

lakovne

bullet

galvanizovne

bullet

sklárske prevádzky 

Účinnosť:
bullet

ropné látky ...... 2500 mg/l.....99,5 %

bullet

nerozp.látky..... 2000 mg/l.....95,0 %

bullet

ťažké kovy ............1 mg/l......99,0 %

Detail K1

 
 Výhody ČOV  Quins K1: 

bullet

priaznivý  pomer úžitkových vlastností a ceny

bullet

automatický kontinuálny chod s  minimálnymi nárokmi na obsluhu

bullet

kompaktná konštrukcia  a malé rozmery, celoplastové vyhotovenie

bullet

nízke prevádzkové  náklady, vysoký čistiaci efekt

bullet

možnosť opätovného použitia vyčistenej vody v technologickom procese

bullet

mobilný odvodňovač  kalu

bullet

možnosť manuálneho i automatického ovládania  

bullet

stavebnicový systém prispôsobivosť k rôznym prevádzkovým podmienkam

 

Typ ČOV

Kapacita

Rozmery

mm

Ovládanie

Orient. cena ČOV Sk bez DPH

Princíp čistenia odpad. vody

K 1

5 - 30 m3/24 hod.

podľa zostavy

automatické

658 000,-

   Kontinuálny proces čistenia je založený na deemulgácii nečistôt pôsobením anorganického koagulantu, ich sorpcii bentonitom a následnou neutralizáciou vápenným hydrátom. Bentonitový kal nasýtený kontaminantami sa od vyčistenej vody oddelí sedimentáciou. Likviduje sa podľa charakteru kontaminantov.

Čistenie priemyselných odpadových vôd (príklady možných zostáv, odporúčané kapacity, orientačné ceny)

Kapacita

Kompletná cena* dodávky technológie s montážou v Sk bez DPH Odporúčanie
Q =  m3/24hod    
Q =  m3/24hod    
Q =  m3/24hod    
Q =  m3/24hod    

Q =  m3/24hod

   

*V cene je zahrnuté: 1.Sedimentačná (akumulačná nádrž) surovej vody príslušného objemu, 2.ČOV K-1, 3.Nádrž vyčistenej vody so sorpčným filtrom príslušného typu, 4.Automatická tlaková stanica pre recirkuláciu, 5.Kompletná montáž a osadenie, 6.Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. 

Príklad zostavy s dodatočne zaradenou mikrofiltráciou

Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach K1 a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34