Technológie a služby

PROFI

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Fyzikálno–chemická čistiareň PROFI 

       

    ČOV PROFI  je fyzikálno–chemická čistiareň pracujúca na princípe koagulácie  a flokulácie, v kombinácii s dvojstupňovou tlakovou filtráciou.  Konštrukčné riešenie je založené na jednoduchosti a účelnosti,  so zámerom dosiahnuť vysokú spoľahlivosť a účinnosť  čistenia. Celý výrobok je z materiálov vysoko odolných voči  agresívnemu prostrediu. Kvalita agregátov a materiálu sú zárukou spoľahlivosti  a prakticky bezporuchového chodu ČOV PROFI.
V základnom vyhotovení je zariadenie okrem funkčných jednotiek vybavené zásobnými nádržami chemikálií s dávkovaním, systémom pneumatického zhrabovania a spracovania  flotačného kalu.

 Zariadenie je vhodné pre čistenie priemyselných odpadových vôd s vysokým, ťažko odbúrateľným, organickým zaťažením ( CHSKCr 2000 – 150 000 mg /l).

Hlavné  oblasti nasadenia:

bullet

potravinársky priemysel (mäsozávody, mliekárne,  pekárne...)

bullet

nábytkársky priemysel  (pri separácii zvyškov farieb, lakov, lepidiel ...)

bullet

textilný a papierenský  priemysel (separácia  latexov, celulózy...)

bullet

opravárne a umyvárne techniky (separácia ropných látok a emulzií...)

ČOV PROFI ponúkame  kapacitnom  rozsahu od 1 do 40 m3 / hod. Zariadenia s kapacitou 2 až 5 m3 / hod. sú vyrábané ako kompaktné jednotky. Zariadenia nad 10m3 /  hod. pozostávajú zo samostatnej flotačnej vane a samostatnej strojnej časti.  

    

Prednosti  ČOV PROFI:

bulletautomatické chody s minimálnymi nárokmi na obsluhu
bulletmalé rozmery, kompaktná konštrukcia
bulletvysoký čistiaci efekt
bulletmožnosť kontinuálnej i diskontinuálnej prevádzky
bulletvysoká sušina kalu
bulletmožnosť opätovného použitia vody 

Na flotačné zariadenie typového radu PROFI bo vydaný Súhlasný posudok ministra zdravotníctva SR rozhodnutím č. : Z-9061 / 94-SHE / NÚHE, Osvedčenie Technickej inšpekcie  SR č. 4 – 0850 / 96 – EZ, TZ a Odborný posudok vypracovaný Výskumným  ústavom vodného hospodárstva v Bratislave.  

Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34