Technológie a služby

Herkules-dážď-záhrada

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Kompletné technologické sady využitia dažďových vôd - pre zavlažovanie záhrady

    Zachytávanie a následné využitie dažďovej vody v domácnosti  je veľmi vhodné pre zníženie prevádzkových nákladov na zásobovanie vodou i z dôvodu racionalizácie využitia zdroja vody ako životne nevyhnutnej "suroviny".      

    Dažďová voda má nulovú tvrdosť a je veľmi dobre využiteľná na pranie, splachovanie WC, zalievanie záhrady, umývanie okien a dlážok, umývanie auta, čistiace práce a podobne ako druhý okruh zásobovania vodou v dome.

      Využitím dažďovej vody  je možné ušetriť až 70 % z celkovej spotreby vody v domácnosti.

 Kompletná sada na využitie dažďovej vody pre zalievanie záhrady (príklad) :

 1. pododkvpový filtračný hrniec (filter hrubých nečistôt)

 2. 2 ks nádrží "Herkules" - inštalované pod zemou

 3. sada pre rozšírenie ( 2 nádrží)

 4. ponorné tlakové čerpadlo 1000 A

 5. oporné rúrky pre inštaláciu nádrží do zeme

 6. 2 vyrovnávacie komínky DN 200

 7. box pre pripojenie vody

 8. tlaková hadica 7 m až k boxu pre pripojenie vody

 9. automatický spínač čerpadla "Brio"

Herkules - kompletná sada - napojenie pre zvlažovanie záhrady

     Pre zabezpečenie zachytávania a využitia dažďových vôd na zalievanie záhrad v malých a stredných objektoch, akými sú rodinné domy, chaty, chalupy, menšie prevádzky a zariadenia Vám ponúkame kompaktné systémy (kompletné sady) vo veľkostiach od 1600 litrov (1 nádrž) do 4800 litrov (3 nádrže).

Sady pre zavlažovanie záhrady s ponorným tlakovým čerpadlom

Nádrže s neporovnateľným pomerom ceny a výkonu pre nadzemnú inštaláciu v záhrade, alebo v technických miestnostiach budov, alebo pre inštaláciu pod zemou. Nádrž je možné inštalovať i úplne pod úrovňou spodnej vody ! Vysoko komfortná obsluha. Čerpáte vodu rovnako pohodlne, ako z vodovodného systému. Čerpadlo sa zapína a vypína automaticky v časových intervaloch podľa nastavenia. Na povrchu plochy záhrady je viditeľný len len vyrovnávací komínok DN 200.. Jednoduchá inštalácia a pohodlný odber vody pomocou boxu pre prívod vody (pripraveného pre zavlažovací systém "Gardena")

Patent. rýchlospojenie Nepriepustné tesnenie Pohodlný transport Ľubovoľné rozšírenie

Herkules - Sady pre zálievku záhrady určené k podzemnej inštalácii

Cenník kompl. sád podľa objemu nádrží Rozsah dodávky Nádrž "Herkules"
Počet nádrží Objem   litrov Obj. číslo Cena €  bez DPH
1 1 600 321018 1 404,-
2 3 200 321015 1 943,-
3 4 800 321016 2 365,-
 1. pododkvpový filtračný hrniec (filter hrubých nečistôt)

 2. nádrž (nádrže) "Herkules" - inštalované pod zemou

 3. sada pre rozšírenie (od 2 nádrží)

 4. ponorné tlakové čerpadlo 1000 A

 5. oporné rúry pre inštaláciu nádrží do zeme

 6. 1 - 2 - 3 vyrovnávacie komínky DN 200

 7. box pre pripojenie vody

 8. tlaková hadica 7 m až k boxu pre pripojenie vody

 9. automatický spínač čerpadla "Brio"

Nádrž Herkules - objem 1600 l pre nadzemnú i podzemnú inštaláciu

   Výpočet potrebného objemu a počtu nádrží pre Vaše konkrétne podmienky Vám radi vypracujeme na vyžiadanie, ak nám poskytnete  nasledujúce základné informácie o Vašich podmienkach a potrebách :

bulletLokalita (mesto, obec v SR) t.j. umiestnenie stavby zo strechy ktorej bude dažďová voda zachytávaná
bulletInformácie o streche (šikmá, plochá, s akou krytinou, s akou plochou zachytávania vody v m 2)
bulletPočet osôb trvale bývajúcich v budove v ktorej bude dažďová voda využívaná v druhom okruhu
bulletVyužitie vody : - splachovanie WC, - pranie, - upratovanie a čistenie, - umývanie auta,
bulletPlocha záhrady, ktorá má byť dažďovou vodou zavlažovaná v m2
bulletNa čo iné, ako na vyššie uvedené účely bude zachytená dažďová voda naviac využívaná
bulletKam bude osadená nádrž na uskladnenie vody - v zelenom páse záhrady, alebo v pojazdnej ploche pre osobné automobily,  alebo v pojazdnej ploche pre nákladné automobily
bulletHĺbka osi prítokového potrubia do nádrže od terénu
bulletKam bude odvádzaná prebytočná dažďová voda v prípade preplnenia nádrže (kanál, potok, rieka, vsakovací systém a pod.)

Kompletný návrh technického riešenia podľa Vašich predstáv a požiadaviek a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o využití dažďových vôd
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34