Technológie a služby

Vstavané technológie SC

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

 

Dotazník pre návrh prestavby nádrží na ČOV

Informácie o nádrži, do ktorej má byť zabudovaná technológia ČOV
Rozmery nádrže (mm) dĺžka šírka hĺbka
Tvar nádrže valec stojatý valec ležatý kváder stojatý kváder ležatý
Materiál nádrže betón oceľ plast murivo iný
Výška vtokového potrubia od dna nádrže (mm) 
Hĺbka vtokového potrubia od terénu (mm)
Údaje o odpadovej vode
1. Odpadová voda
- splašková
- priemyselná
- iná
.
2. Druh kanalizácie
- jednotná
- oddelená
3. Plánovaný počet ekvivaletných (príp. pripojených) obyvateľov:
.
4. Plánované množstvo komunálnej odpadovej vody:
- Q (m3/deň):
.
5. Množstvo a pôvod inej odpadovej vody:
- Q (m3/deň):
.
6. Požadované výstupné parametre:  (vyplňujte, len ak máte špeciálne požiadavky)
- BSK5 (mgO2/l):
- CHKSK (mgO2/ml):
- NL (mg/l):
- N-NH4 (mg/l):
Údaje o stavbe
- miesto inštalácie:
- druh objektu:
- predpokladaný termín realizácie:
- projektant (ak je vybratý):
Pokiaľ máte k dispozícii výkresovú dokumentáciu z projektu, zašlite nám ju, pomôžete nám rýchlejšie navrhnúť vhodnú technológiu.
Záujemca:
Názov firmy:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel., Fax:
E-mail: (povinný údaj)

Obratom Vám vypracujeme návrh riešenia a odošleme požadované materiály

*Vyplnený dotazník odošlite elektronickou poštou, alebo zašlite faxom, prípadne poštovou službou na našu adresu. Po zaregistrovaní informácií Vás budeme neodkladne kontaktovať, upresníme informácie o Vašich požiadavkách a podmienkach. Návrh riešenia, naše ďalšie návrhy a ponuky Vám doručíme v dohodnutom termíne.  

FONHIT, spol. s r.o., Popradská 66, 040 11 Košice
tel /.fax: 055/ 6450951  

Späť na hlavnú stránku

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34