Technológie a služby

Priemyselné čistiarne

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Dotazník pre návrh čistiarne priemyselných odpadových vôd

Čistiarne sa podľa použitého spôsobu čistenia delia na odstavné a prietokové. Každý z oboch spôsobov má svoje prednosti a nevýhody. Výber sa preto vykoná na základe konkrétnych informácií o množstve a zložení odpadových vôd, použitom čistiacom postupe, priestorových možnostiach a úrovni automatizácie prevádzky. Aby sme Vám mohli navrhnúť optimálne riešenie, potrebujeme čo najviac informácií o odpadovej vode.

 

Vodohospodárske údaje
.
1. Odpadová voda
- splašková
- priemyselná
- iná
.
2. Druh kanalizácie
- jednotná
- oddelená
.
4. Množstvo odpadovej vody
- Q24 (m3/d):
- Q max. (m3/d):
- Q min. (m3/d):
.
5. Znečistenie odpadových vôd
- BSK5 (mgO2/l):
- CHKSK (mgO2/ml):
- NL (mg/l):
- N-NH4 (mg/l):
- Iné znečistenie / aké
Údaje o stavbe
- nová čistiareň priemyselných odp. vôd
- rekonštrukcia existujúcej čistiarne
- adresa:
- druh objektu:
- predpokladaný termín realizácie stavby:
- projektant čistiarne (ak je známy):
Pokiaľ máte k dispozícii výkresovú dokumentáciu z projektu, zašlite nám ju, pomôžete nám rýchlejšie navrhnúť vhodnú čistiareň.
Záujemca:
Názov firmy:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel., Fax:
E-mail: (povinný údaj)

Obratom Vám vypracujeme návrh riešenia a odošleme požadované materiály

*Vyplnený dotazník odošlite elektronickou poštou, alebo zašlite faxom, prípadne poštovou službou na našu adresu. Po zaregistrovaní informácií Vás budeme neodkladne kontaktovať, upresníme informácie o Vašich požiadavkách a podmienkach. Návrh riešenia, naše ďalšie návrhy a ponuky Vám doručíme v dohodnutom termíne.  

FONHIT, spol. s r.o., Popradská 66, 040 11 Košice
tel./fax : 055/ 6450951 

Späť na hlavnú stránku

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34