Technológie a služby

Komunálne čistiarne

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Dotazník pre návrh komunálnej čistiarne odpadových vôd

 

Údaje o odpadovej vode
1. Odpadová voda
- splašková
- priemyselná
- iná
.
2. Druh kanalizácie
- jednotná
- oddelená
3. Počet ekvivaletných (príp. pripojených) obyvateľov:
.
4. Množstvo komunálnej odpadovej vody:
- Q (m3/deň):
.
5. Množstvo a pôvod inej odpadovej vody:
- Q (m3/deň):
.
6. Požadované výstupné parametre:  (vyplňujte len ak máte špeciálne požiadavky)
- BSK5 (mgO2/l):
- CHKSK (mgO2/ml):
- NL (mg/l):
- N-NH4 (mg/l):
Charakter pripojovacieho potrubia
- materiál (PVC, korug.PVC,liatina, kamen..)
- hĺbka vtoku od povrchu terénu (mm):
- priemer vtoku (DN) (mm):
- priemer odtoku (DN) (mm):
Údaje o stavbe
- nová čistiareň odpadových vôd
- rekonštrukcia existujúcej čistiarne
- miesto inštalácie:
- druh objektu:
- predpokladaný termín realizácie:
- projektant čistiarne (ak je vybratý):
Pokiaľ máte k dispozícii výkresovú dokumentáciu z projektu, zašlite nám ju, pomôžete nám rýchlejšie navrhnúť vhodnú čistiareň.
Záujemca:
Názov firmy:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel., Fax:
E-mail: (povinný údaj)

Obratom Vám vypracujeme návrh riešenia a odošleme požadované materiály

*Vyplnený dotazník odošlite elektronickou poštou, alebo zašlite faxom, prípadne poštovou službou na našu adresu. Po zaregistrovaní informácií Vás budeme neodkladne kontaktovať, upresníme informácie o Vašich požiadavkách a podmienkach. Návrh riešenia, naše ďalšie návrhy a ponuky Vám doručíme v dohodnutom termíne.  

FONHIT, spol. s r.o., Popradská 66, 040 11 Košice
tel./fax : 055/6450951   

Späť na hlavnú stránku

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34