Technológie a služby

Filtrácia kvapalín

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Dotazník pre návrh riešenia filtrácie vody

    V princípe je filtrácia jednoduchá: sito, pletivo, alebo iná štruktúra prepúšťa kvapalinu (vodu) cez svoje oká a zadržiava pevné, vo vode nerozpustené časti. V praxi je však filtrácia vysoko náročná procesno technická úloha. Lebo množstvo, veľkosť a látkové vlastnosti spracovávaných substancií ovplyvňujú tento proces rovnako ako tlak, teplota a vlastnosti zariadenia.

    Môžeme a vieme Vám navrhnúť optimálny filtračný systém na filtráciu vody :

bulletpovrchovej
bulletmorskej
bulletstudničnej
bulletriečnej
bulletchladiacej
bulletúžitkovej
bullethasiacej
bulletpriemyselnej
bulletmestskej
bulletpitnej
bulletchladiacej vežovej
bulletupchávkovej
bulletbazénovej
bulletumývacej, a.t.d.

Prosím vyplňte tento dotazník, aby sme mohli navrhnúť vhodný filter pre Vašu potrebu. Podrobnosti o možnostiach TU.

horizontal rule

 

I.
1. Filtrovaná kvapalina

voda

2. Pracovná teplota ºC
3. Návrhová teplota ºC
4. Hustota

kg/m3

5. Viskozita pri pracovnej teplote mm2/s
6. Pracovný tlak bar
7. Návrhový tlak bar
8. Prietok m3/hod
9. Dovolený počiatočný pokles tlaku pri čistom site bar
10. Požadovaná jemnosť filtrácie Micron
II.
Požadovaný filter
Jednokomorový
Dvojkomorový
. Automatický filter
II.a
Inštalácia filtra na Sacie potrubie
Výtlačné potrubie
Spätné potrubie
II.b
Má byť filter ohrievaný ? (voliteľné)
Elektrický ohrev
Termálny olej
Ohrev parou alebo vodou
pri        ºC        bar
II.c
Podrobnosti o nečistotách
Materiál filtra a filtračných vložiek
Pripojenie nátrubok/príruba Ø
Poznámky/príslušenstvo
III.
Záujemca:
Názov firmy:
Kontaktná osoba:
Adresa:
Tel., Fax:
E-mail: (povinný údaj)

horizontal rule

Obratom Vám vypracujeme návrh riešenia a zašleme požadované informácie.

*Vyplnený dotazník odošlite elektronickou poštou, alebo zašlite faxom, prípadne poštovou službou na našu adresu. Po zaregistrovaní informácií Vás budeme neodkladne kontaktovať, upresníme informácie o Vašich požiadavkách a podmienkach. Návrh riešenia, naše ďalšie návrhy a ponuky Vám doručíme v dohodnutom termíne.  

FONHIT, spol. s r.o., Popradská 66, 040 11 Košice
tel./fax : 055/ 6450951 

Späť na hlavnú stránku

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34