Technológie a služby

Detectoil

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Detekčný systém úniku ľahkých kvapalín AS-DETECTOIL  

DETECTOIL - zostava DETECTOIL riadiaca jednotka DETECTOIL aplikácia

 

Popis: Zariadenie pozostáva zo sondy o rozmeroch 80 x 65 x95 mm, vyhodnocovacieho prístroja o rozmeroch 125 x 114 x 174 mm a výstupu pre inštaláciu signalizačného zariadenia (zvukový, alebo svetelný signál).

Princíp: Zariadenie okamžite registruje prítomnosť olejovej škvrny na hladine, napríklad vrstvu o hrúbke 0,1 mm zaregistruje do 3 sekúnd. Registrácia prebieha na princípe merania elektrochemických javov prebiehajúcich na fázovom rozhraní (patentová ochrana).

 Výhody:

Výrobok umožňuje spoľahlivú a bezúdržbovú prevádzku. Jeho inštalácia je jednoduchá a je možná i vo výbušnom prostredí. Vďaka malým rozmerom sondy je možné zariadenie inštalovať i do vrtov  alebo na odbočky z potrubí.

Typy:

AS-DETECTOIL - je určený pre bežnú potrebu detekcie ľahkých kvapalín na vodnej hladine.

AS-DETECTOIL PROFI - určený pre využitie v priemysle, všade tam, kde je nevyhnutná 100% kontrola. Systém zabudovanej autokontroly vylučuje chybné merania. Pripojenie na sieť 220 V / 50 Hz

Cenník

TYP

POPIS

CENA bez DPH, €

AS-DETECTOIL standard Štandardné 1 - sondové vyhotovenie

2 410,-

AS-DETECTOIL profi Profi - 3 sondové vyhotovenie s autodetekciou chybných meraní

4 650,-

Ukľudňovacia jednotka plast Polypropylénové vyhotovenie

140,-

Ukľudňovacia jednotka nerez Nerezové vyhotovenie

195,-

Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o detektoroch a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34