Technológie a služby

ALFA Gool

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Odlučovač ropných látok ALFA Gool

    Jeu určený k predčisteniu vôd extrémne znečistených voľnými ropnými látkami t.j. takými kontamináciami, ktoré je možné mechanicky odlúčiť na princípe rozdielnych merných hmotností vody a oleja. Dočistenie vody sa potom vykonáva pomocou niektorého z účinnejších stupňov čistenia zaolejovaných vôd.Odlučovač ALFA Gool

Použitie

     Zariadenie je určené k čisteniu priemyselných odpadových vôd, obsahujúcich neemulgované ropné produkty (minerálne oleje, naftu a pod.) a také olejové odpady (do hmotnosti 930 kg/m3), ktoré sa chemicky neviažu s vodou a preto  je možné ich mechanicky odlúčiť. Zariadenie nie je vhodné tam, kde odpadová voda obsahuje umývacie prostriedky napr. saponáty, alkony a.t.ď.

Podľa stupňa znečistenia odporúčame

bullet

pri znečistení do 1000 mg/l inštalovať zariadenie podľa štandardnej schémy

bullet

v prípade väčšieho znečistenia vody (viac než 1000 mg/l) zapojiť dva, alebo viac odlučovačov do série (za sebou)

bullet

v prípade potreby použitia pre väčší prietok je možné zapojiť dva, alebo viac odlučovačov paralelne (vedľa seba)

Zásady inštalácie

     Zariadenie je možné inštalovať priamo v mieste zdroja s využitím samospádu tak, aby bol zaručený voľný odtok vody a odlúčených ropných látok. Pred odlučovač je zvyčajne predradená odkaľovacia, prepúšťacia nádrž do ktorej je od miesta zdroja privedený prítok znečistenej vody (gravitačne, alebo tlakovo). Odkaľovaciu nádrž je možné vynechať len výnimočne,  v prípade, ak voda vôbec nie je znečistená mechanickými nečistotami.

Technické parametre

Typ

Rozmery priemer x V (mm)

Max. výkon (l/s)

Množstvo čistenej vody

Odlučovacie schopnosti

Alfa Gool 760

760 x 1050

4

4 l/s nepretržite

vstup : 50 - 1000 mg/l

výstup : 20  -  60 mg/l

            Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34