Technológie a služby

ALFA Flot UNI

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Fyzikálno–chemická flotačná čistiareň ALFA Flot UNI

Použitie

ALFA Flot UNI 0,5   Čistiareň priemyselných odpadových vôd ALFA Flot UNI slúži k plynulému čisteniu vôd obsahujúcich mechanické nečistoty, ropné látky (voľné i emulgované), saponáty a konzervačné vosky z umývania automobilov a inej techniky v autoservisoch, autoumyvárňach, dopravných strediskách priemyselných a poľnohospodárskych podnikov, armáde, stavebnítve a podobne., s dôrazom na prípady, kedy je obyčajné umývanie kombinované s odkonzervovaním nových vozidiel. Obdobne je tento typ čistiarne vhodný pre vody so silnými kontamináciami NEL pri umývaní opravovaných agregátov, motorov, prevodoviek a podobne. Tým však nie sú technologické možnosti ČOV vyčerpané.

    Ešte výraznejšie uplatnenie majú čistiarne typového radu ALFA Flot UNI v oblasti predčistenia technologických vôd z potravinárskeho a mäsospracujúceho priemyslu. Svojou účinnosťou násobne prekonávajú bežne používané konkurenčné technológie. Pozoruhodné sú výstupy z ČOV nie len v ukazovateľoch BSK5 a CHSKcr na vodách optimalizovaných pre dané predčistenie, ale i na vodách tvorených pri nedostatočnej technologickej disciplíne, ako je napríklad nedodržiavanie separátneho vykrvovania na bitúnkoch, alebo nedostatočné čistenie záchytných, akumulačných a sedimentačných nádrží znečistených vôd.

ALFA Flot UNI 3,6Prednosti zariadenia

bullet

Malé rozmery a tým i nízke náklady na zastavanú plochu

bullet

Automatické meranie a regulácia (pH)

bullet

Schopnosť pracovať s vysokou záťažou znečisťujúcich látok (NEL, vosk, tuky)

bullet

Automatická prevádzka a nenáročnosť na obsluhu

bullet

ČOV okamžite po uvedení do prevádzky čistí vodu

bullet

Celoplastové nekorodujúce vyhotovenie

bullet

Prerušovaná prevádzka nemá vplyv na správnu funkciu zariadenia

Princíp činnosti

    Čistiareň odstraňuje emulgované uhľovodíky a tuky. Deje sa tak za pomoci emulzného štiepenia so súčasnou flotáciou. Do znečistenej vody je pridávaný štiepiaci prostriedok, ktorý reaguje s emulgovanými uhľovodíkmi, alebo tukmi a viaže sa na vločky. V tlakovej vode sa pri jej uvoľnení vytvárajú malé bublinky, ktoré uľpievajú na vločkách. Tie sú vynášané pôsobením flotačného efektu na vodnú hladinu. Čistenie vody je plynulé a vyčistená voda je dočasne uložená v zásobnej nádrži vyčistenej vody k prípadnému opakovanému využitiu. Konštrukcia čistiarne umožňuje však i priebežné vypúšťanie časti vody do kanalizácie prípadne do recipientu.

Vyhotovenie

    Celoplastové, monoblokové, nadväzujúce na dodávané plastové sedimentačné nádrže, vyrábané vo veľkostiach príslušných k jednotlivým typom ČOV. Čistiarne sú vybavené modernými riadiacimi jednotkami umožňujúcimi automatickú prevádzku včítane riadenej regulácie a dávkovania prevádzkových chemikálií podľa hodnoty pH. Všetky funkcie v čistiarenskom okruhu sú monitorované na displeji počítača.

Technické parametre

Typ (m3/hod)

D x Š x V

Inštal.príkon (kW)

Súdob.príkon (kW)

Alfa flot uni-0,5

1300x700x2200

2,7 (3,2)

1,4 (1,9)

Alfa flot uni-1,0

1500x700x2200

2,7 (3,2)

1,4 (1,9)

Alfa flot uni-2,2

1700x890x2300

3,0 (3,2)

1,75 (1,9)

Alfa flot uni-3,6

1800x1200x2400

3,3 (3,5)

2,05 (2,2)

Alfa flot uni-5,0

1800x1300x2400

3,7 (3,8)

2,15 (2,3)

Alfa flot uni-7,2

2000x1500x2600

3,8 (3,8)

2,3 (2,3)

Alfa flot uni-10

2200x1700x2600

5,8 (6,3)

4,3 (4,8)

Alfa flot uni-15

2400x1900x2800

6,8 (6,8)

5,3 (5,3)

Alfa flot uni-18

2600x2100x2800

10,8 (10,8)

9,3 (9,3)

Alfa flot uni-22

2800x2300x3000

10,8 (10,8)

9,3 (9,3)

            Poznámka : Hodnoty uvedené v zátvorke platia pre verziu určenú pre mäsokombináty.

 Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

 

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34