Technológie a služby

ALFA Active

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Nechemické čistiarne priemyselných vôd ALFA Active

     Nechemické čistiarne sú určené hlavne k čisteniu vôd z bežného údržbového umývania automobilov a techniky (karosérií, podvozkov, príležitostne i motorov a agregátov.

PoužitieČOV ALFA Active 0,5

     Čistiare ALFA Active nájdu uplatnenie predovšetkým tam, kde je potrebné čistiť vodu znečistenú voľnými i emulgovanými ropnými látkami. Svojimi konštrukčnými parametrami (malý rozmer, jednoduchá obsluha, prepracovaný riadiaci systém automatizácie)sú predurčené hlavne na čistenie vôd z umývania automobilov a inej techniky v autoumyvárkach, autoservisoch, opravovniach strojov, dopravných strediskách priemyselných, poľnohospodárskych podnikov a podobne. 

Prednosti čistiarní

bulletčistenie bez použitia chemických činidiel
bulletmalé rozmery a tým i nízke nároky a náklady na zastavanú plochu
bulletnízke prevádzkové náklady
bulletautomatická prevádzka - nenáročnosť na obsluhu
bulletenergetická nenáročnosť
bulletznížená produkcia kalov
bulletceloplastové vyhotovenie, odolnosť voči vode, dlhá životnosť
bulletvariabilnosť umiestnenia v objekte
bulletdodávka kompletnej technológie v jednom celku
bulletkonštrukcia a prevádzka čistiarne zamedzujú anaeróbnym procesom spôsobujúcich zápach.

Princíp fungovania

     Čistiaci systém ALFA Active v sebe spája čistenie na fyzikálnom princípe (gravitácia a sorpcia) s následnou degradáciou nasorbovaného znečistenia NEL biologickou cestou. Progresívnosť čistiarne je založená na primárnom sorpčnom efekte dlhodobej sorpčnej náplne. V takto vzniknutej "zásobárni" sú činnosťou čistiarne navodené priaznivé podmienky k rozvoju aktívnej kultúry zabezpečujúcej odbúranie nepolárnych extrahovateľných látok. Tým sa priebežne uvoľňuje kapacita použitého média a zabezpečuje jeho dlhodobé využitie.

Vyhotovenie

     Celoplastové, monoblokové, nadväzujúce na plastové sedimentačné nádrže a zásobné nádrže vyčistenej vody vo veľkosiatiach príslušných k jednotlivým veľkostným typom ČOV ALFA Active. Režim chodu a riadenia čistiarní je plne automatizovaný.

Technické parametre

Typ

Rozmery  DxŠxV (mm)

Výkon (m3/hod)

Max.príkon(kVA) Hmotnosť bez náplne Kg

Hmotnosť s náplňou Kg

Alfa Active  0,5/eP 1400 x 600 x 2000 0,5 0,45 150 465
Alfa Active  2,2/eP 1500 x 890 x 2000 2,2 0,89 220 1130
Alfa Active  5,0/eP 1630 x 1090 x 2000 5,0 1,64 320 2800
Prevádzkové napätie ČOV : 230 V/50 Hz

            Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

 

horizontal rule

   Informácie

     Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


     Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky ČOV typového radu ALFA  Active
     Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

      Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

    

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34