Technológie a služby

A-tech Čerpacie stanice tlakové

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

AQUATECH Čerpacie stanice

kompaktné (balené) pre tlakovú kanalizáciu

Šachty Vystrojenie Čerpadlo Šachta s čerpadlom

    Čerpacia stanica AQUATECH slúži na prečerpávanie odpadových vôd z domácností, hotelov, rekreačných objektov, častí obcí či celých obcí a miest a to do tlakovej kanalizácie. Čerpacia stanica je kompletne vystrojená plastová nádrž o rozmere základného priemeru l m, hĺbok od 1,2 do 2,0 metrov. Súčasťou čerpacej stanice je kalové čerpadlo s rezacím nadstavcom a plavákovým spínačom typového radu SEPTIK S-l-02P, spätná klapka, guľový uzatvárací ventil, spojka potrubia a výstupné potrubie z čerpacej šachty, poklop čerpacej stanice so vstupným otvorom priem. 600 mm. (výšku komínka je možné prispôsobiť požiadavkám odberateľa). Súčasťou dodávky je kompletný rozvádzač vrátane revízie el. zariadenia. Objem PP nádrže ČS a vybavenosť čerpadlami je navrhovaná podľa objemu a množstva čerpanej odpadovej vody s prihliadnutím na výšku a dĺžku čerpania. Podľa požiadavky odberateľa je možné čerpadlá zdvojiť.

 Rozmerové varianty základného vyhotovenia a ceny

Typ

rozmer (priemer/hĺbka/hĺbka včítane komínka) mm

kg/m3

Cena za 1 ks komplet. ČŠ včítane dopravy na miesto montáže v SR bez DPH Sk

Cena za 1 ks komplet. ČŠ včítane dopravy na miesto montáže v SR s DPH Sk

CŠT l 1000/1500/1700 100/1,34 74.540,- 88.703,-
ČŠT 2 1000/1600/1800 120/1,42 75.290,- 89.595,-
ČŠT 3 1000/1700/1900 140/1,49 75.910,- 90.333,-
ČŠT 4 1000/1800/2000 160/1,57 76.530.- 91.071,-
ČŠT 5 1000/1900/2100 200/1,65 77.770,- 92.546,-
ČŠT 6 1000/2000/2200 200/1,73 78.390.- 93.284,-
* Pri odberoch viacerých kusov (väčších množstiev) cena dohodou v závislosti od počtu kusov

Súčasťou dodávky môže byť (na základe samostatnej zmluvy o dielo na dodávku technologickej časti stavby) i montáž čerpacej stanice, jej uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Priemer nádrže čerpacej stanice a hĺbku čerpacej stanice je možné dodať podľa požiadavky odberateľa, či projektanta.

Stavebná pripravenosť a osadenie čerpacej stanice do terénu

Čerpacia stanica sa osádza na betónovú základovou dosku o hrúbke 150-200mm. PP nádrž sa obsype suchým betónom. Vykoná sa pripojenie prítoku a odtoku. Umiestnenie el. rozvádzača  odporúčame v technickej miestnosti (garáž, pivnica atď.), alebo ju možno osadiť na stĺpiku priamo pri čerpacej stanici. Poklop čerpacej stanice v základnom vyhotovení  je iba pochôdzny.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čerpacích staniciach
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte orázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34