Technické zariadenia

                  

                                                                                                           

 

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Vyžiadanie cenníka - cenovej kalkulácie

Vzhľadom k tomu, že korektné informácie Vám môžeme zaslať len na základe poznania Vašej konkrétnej potreby. vyplňte prosím nižšie uvedený formulár a odošlite ho na našu adresu. Požiadavku, alebo otázku definujte stručne a výstižne, aby sme Vám mohli zaslať presne to, čo potrebujete. Informácie Vám budú zaslané v čo najkratšom možnom čase.

(Uprednostňujeme možnosť zaslania požadovaných informácií E-mailom)

horizontal rule

Špecifikujte produkty o ktoré máte záujem,  charakterizujte účel využitia požadovanej informácie:                                                                                                                          

Vložte prosím informácie pre spätný kontakt:

Meno   
E-mail  
Tel   
FAX                
Žiadam o kontakt zástupcu FONHIT s.r.o.

horizontal rule


Odoslané: 14 januára, 2009

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 14. 01. 2009 14:04